Vertrouwenscommissie

Als Tubantiaan heb je recht op een gevoel van vrijheid om te kunnen voetballen of van voetbal te genieten in een veilige omgeving. HVV Tubantia wil als voetbalvereniging een veilige en sfeervolle sportomgeving /vereniging voor iedereen zijn. Belangrijk daarbij is, dat de sfeer binnen de voetbalvereniging zodanig is dat er geen sprake is van ongewenste intimiteiten, discriminerend gedrag, agressie, geweld of pesten. Tot nu toe is ons dit altijd nog gelukt en daar zijn we trots op.

Waarom hebben we dan ook nog vertrouwenspersonen aangesteld?
Als iemand zich rondom activiteiten van HVV Tubantia niet houdt aan de gedragsregels en zich niet normaal gedraagt, kan dit gemeld worden bij de commissie Sportiviteit en Respect. Iemand met een klacht kan zich onveilig of bedreigd voelen en daardoor moeite hebben een klacht in te dienen bij de commissie Sportiviteit en Respect. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij (seksuele) intimidatie, agressie en geweld of bij discriminatie. In deze situaties kan de persoon zich wenden tot een van de vertrouwenspersonen.

De vertrouwenspersonen hebben geheimhoudingsplicht en functioneren onafhankelijk van bestuur en andere personen binnen de vereniging. Alleen als besloten wordt, de hulp in te roepen van externe instanties zal overleg gevoerd worden met het bestuur. Om onafhankelijkheid te waarborgen is besloten twee vrijwilligers aan te stellen die geen andere taken hebben binnen HVV Tubantia en zijn vanuit hun professionele achtergrond in staat in een vertrouwelijke positie alle Tubantianen of aanverwant bij te staan in voorkomende gevallen.

Even voorstellen

Mary-Ann Jorissen
Via mijn partner ben ik betrokken geraakt bij HVV Tubantia. Eerst als lid van de organisatie van het Regiotoernooi. Tubantia heb ik leren kennen als een warme vereniging met een prettig sociaal klimaat. Toch kunnen zich er situaties voordoen die leden van de vereniging als onprettig en ongewenst ervaren en die ze graag met een onafhankelijke persoon vertrouwelijk willen delen. Mijn ervaringen in de zorg, in het bijzonder als therapeut in de psychiatrie, stel ik daartoe graag ter beschikking. Heb je een probleem zoals geschetst in de inleiding, schroom dan niet om contact met me op te nemen. Samen kunnen we dan op zoek gaan naar mogelijke, geschikte oplossing.

vcp@hvv-tubantia.nl
Telefoonnummer: 074 – 242 91 55

Inge van Berkum
Studeert nog psychologie
Momenteel werk ik bij het UWV, maar de meesten kennen mij van het vrouwenvoetbal. Verder ben ik soms te vinden achter de bar of gewoon op ons sportcomplex. Zag de omschrijving van de vertrouwenspersoon en voelde mij meteen geroepen om hier iets in te betekenen. Dus als je ergens mee zit….

vcp@hvv-tubantia.nl