Materialen en verantwoordelijkheden

Beste leden, Verenigingen kunnen slechts bestaan op basis van inzet door vrijwilligers. De afgelopen jaren is gebleken dat dit met toenemende mate een kwetsbaar onderdeel vormt binnen onze voetbalvereniging.

Om de vereniging op korte maar ook lange termijn toekomstbestendig te maken kijkt het bestuur, reeds in aanloop naar het nieuwe seizoen, hoe we de organisatie beter  en effectiever kunnen stroomlijnen en de kwetsbaarheid op sleutelposities kunnen verminderen.

Een eerste stap in dit proces is het gebruik en uitgifte van trainingsmaterialen voor leiders/trainers. Daar ontstaat nog wel eens een discussie die niet nodig is als ieder team zelf verantwoordelijk is voor het materiaal dat ze gebruiken en dit ook weer opruimen.

De afgelopen jaren heeft Tom ter Braak als sleutelfunctionaris een faciliterende rol vervult bij uitgifte en inname van materialen als schakel tussen leiders/trainers, aanspreekpunt etc..

Bij een visie die meer uitgaat van zelfredzaamheid van de leden/teams past een rol zoals deze uitgevoerd wordt door Tom ter Braak niet meer. Daarom is besloten de detachering van Tom  met ingang van 1 januari 2022 te beëindigen.

Uiteraard vraagt dit een extra inspanning van ons ieder om de organisatie te laten draaien. Hiervoor zullen wij als Tubantia voor het begin van de competitie in februari 2022 komen met een actieplan waarin taken en rollen van de teams staan beschreven.

Uiteraard geldt ook hiervoor dat voor dit proces leden worden uitgenodigd om hierin mee te denken. Hiervoor kun je de bestuursleden aanspreken of een e-mail sturen naar info@hvv-tubantia.nl . We zullen dan z.s.m. contact opnemen.


Rest ons Tom ter Braak en de SWB te bedanken voor hun jarenlange inzet en samenwerking en hen veel succes te wensen in de toekomst

Deel dit bericht:
Terug naar nieuws