Herstart competitie in januari 2021?

De mogelijkheden voor het uitspelen van de competities zijn volledig afhankelijk van het moment dat het aantal besmettingen dit toelaat.

Naar aanleiding van de persconferentie van 3 november achten we een opstart in het kalenderjaar 2020 uitgesloten. De periode die resteert is te kort om volwaardig op te kunnen trainen en door de feestdagen is het aantal speeldagen beperkt.


De competities worden dus, op zijn vroegst, na de winterstop hervat?
In het meest positieve scenario gaan we uit van een start in het weekend van 16/17 januari 2021. In dit scenario gaan we ervan uit dat de competities volledig uitgespeeld kunnen worden.


Hiervoor geldt dat een verantwoorde start alleen mogelijk is als er voldoende tijd voor iedereen is om op te trainen. We gaan er in dit scenario dan ook vanuit dat er half december volledig getraind kan worden.

Het uiteindelijke besluit om de competitie in januari wel/niet te hervatten, nemen we uiterlijk in de week voor de kerstvakantie. Op dat moment moet er voldoende duidelijkheid zijn over de mogelijkheid om volledig te trainen en oefenwedstrijden te spelen. Het besluit vindt plaats in overleg met de belangrijkste stakeholders.

Wanneer de competitie niet in januari hervat kan worden, zijn we aangewezen op alternatieve scenario’s. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat competities op een andere wijze worden uitgespeeld. Afhankelijk van de definitieve startdatum, stemmen we met betrokken stakeholders af wat het meest optimale vervolg is.

Uitgangspunten voor hervatting competitie

Gewenste scenario’s per categorie Lees verder

Deel dit bericht:
Terug naar nieuws