Gelijke kansen bij onderbouw

Zoals jullie inmiddels hebben ervaren is de training voor de onderbouw anders ingericht. We trainen niet meer in vaste teams met een vaste trainer, maar alle kinderen trainen tegelijk onder verschillende trainers en niet meer (alleen) met spelers van hun eigen team. Een hele verandering binnen de voetbalsport. Maar waarom eigenlijk? We willen jullie graag meenemen in de beweegredenen van HVV Tubantia.

Gelijke kansen
In het verleden kregen de als meest talentvol beoordeelde spelers in deze leeftijdscategorieën een voorkeursbehandeling (de “selectie”). Deze spelers kregen de meeste trainingsuren in strakke structuren. De strakke structuren zorgden voor een afname van de creativiteit van het kind.

Ze kregen de beste trainers die ook wedstrijden coachten. Het resultaat in de competitie werd gezien als maat voor de competentie van de trainer. Uit onderzoek blijkt dat kinderen van 8, 9 en 10 jaar het winnen van een wedstrijd niet als belangrijkst aanmerken. Veel ouders, trainers en coaches vinden dit trouwens moeilijk om te geloven.

De meest gestelde vraag door volwassenen aan kinderen na een voetbalwedstrijd is dan ook: “Heb je gewonnen?” De kinderen echter willen (1) spannende wedstrijden en (2) vriendjes maken. Selecteren (in onderwijs en sport) is een onderwerp waar veel om te doen is. Wetenschappers buigen zich massaal over dit onderwerp. Het laatste decennium zijn we steeds eerder gaan selecteren.

Onderwijzers en trainers/coaches hebben dan langer de tijd om het kind alle benodigde vaardigheden aan te leren is bijv. een reden. Maar ook zijn we vaak bang dat een groot talent door een andere vereniging opgepikt wordt. Het gevolg hiervan is: juist heel veel kinderen worden uitgesloten!

Uit onderzoek is gebleken dat het heel moeilijk is om op deze leeftijd te voorspellen welke kinderen uiteindelijk goede voetballers worden. Door op jonge leeftijd al verschil aan te brengen in trainingsaanbod onthoud je een groep kinderen de mogelijkheid om zich optimaal te ontwikkelen en dat vinden we niet rechtvaardig.

We kunnen trouwens wel heel goed aanwijzen welke spelers in het heden zorgen voor de beste wedstrijdresultaten. Dat zijn vaak de oudste kinderen uit het team, simpelweg omdat ze vaak groter, sterker, sneller en cognitief verder zijn.

Binnen veel sporten waarin geselecteerd wordt is er sprake van het geboortemaand effect. Kinderen uit januari, februari en maart zijn oververtegenwoordigd in selecties. Ben je geboren in oktober, november of december? Dan heb je aantoonbaar minder kans op een carrière als (top)sporter.

Willen wij dit?
Nee, is daarop het antwoord binnen Tubantia en ook binnen een aantal andere verenigingen is ge-experimenteerd met het thema “gelijke kansen”. We moeten de zaakjes dus anders aan gaan pakken. De gehoorde kreet: ‘ze doen maar wat’ kan de prullenbak in. Dat niet alles vlekkeloos verloopt, is zeker waar.

Circuittraining
Dit jaar is er op maandagavond circuittraining. Een mooie doorbraak is dat JO17-1 en JO19-1 spelers vrijwillig training geven aan de kinderen. Deze spelers worden door hun selectie-trainer begeleid in het aanbieden van de oefenstof.

Daarnaast zijn er gelukkig nog een aantal ouders/vrijwilligers die meehelpen. Onze jeugdspelers gaan in groepjes langs stations. De focus vanuit de club ligt op technische ontwikkeling en kleine partijvormen. Daarnaast willen we ook de bredere motorische ontwikkeling ondersteunen door bijv. een station met keeperstraining aan te bieden.

Ook zetten we SmartGoals in. Veel balcontact en acties. De kinderen trainen nog steeds voornamelijk met kinderen uit hun eigen team, maar we kunnen tijdens deze training ook proberen de spelers een passender uitdaging te bieden. Dit kan betekenen dat een speler in een groepje komt met spelers uit een ander team dat qua niveau beter aansluit.

Zo hebben de oefeningen meer effect omdat een vergelijkbaar niveau zorgt voor een gezonde balans in winst- en verliesmomenten. Middels educatie aan de trainers, evalueren en aanpassen van de oefenstof willen we gedurende het jaar de kwaliteit van de trainingen steeds verder verbeteren.

Impliciet leren op woensdag
Creativiteit, liever het gebrek aan creativiteit is eerder benoemd. Volwassenen zien langs de lijn heel goed wat de beste oplossing is voor het kind aan de bal. Een ieder die zelf voebalt weet uit ervaring dat de juiste oplossing in het veld zien een stuk moeilijker is dan langs de lijn.

Voor een kind is het vaak nog moeilijker de oplossing te zien, wel verwachten we dat van hen. Het vaardig worden aan de bal is in deze leeftijdscategorie het allerbelangrijkste doel. Vervolgens moet het kind leren keuzes maken. De ondersteuning bij het maken van keuzes wordt op de maandag gedaan, waarbij met dezelfde spelvormen/spelsituaties de kinderen middels vragen stellen worden geholpen oplossingen te vinden.

Wetenschappelijk gezien is de impliciete leerstrategie een leerstrategie met de grootste lange termijn opbrengst. Impliciet leren betekent dat kinderen onbewust leren, daardoor worden vaardigheden beter opgeslagen in de hersenen. De oefenvorm lokt bepaald gedrag uit bij de spelers.

Onbewust leren doen we binnen Tubantia door kinderen in diverse wedstrijdsituaties te brengen met zo min mogelijk coaching. De afmetingen van het veld, het aantal doeltjes, de spelregels, specifieke opdrachten, de balgrootte of het aantal (en type) spelers beïnvloeden het voetbalgedrag enorm.

Door hierin te variëren wordt het brein geprikkeld. Een geprikkeld brein is ontvankelijker voor ‘leren’. Daarnaast zorgt een wedstrijdelement voor een intrinsieke motivatie. Dit impliciete leren proberen we tijdens de woensdag training te stimuleren.

Om deze visie uitvoerbaar te maken is binnen Tubantia een computerprogramma ontwikkeld. De spelers worden middels een barcode geregistreerd en met die informatie worden er speelschema’s gegenereerd.

Het programma probeert met de gegevens een schema te genereren waarbij er steeds teams in verschillende samenstelling ontstaan, waarbij de sterktevariatie van de spelers binnen een team en het sterkteverschil tussen de teams wordt meegenomen. Daarnaast wordt er in de 4 speelrondes op minimaal 3 verschillende wedstrijdvelden gespeeld.

Na afloop wordt er met de resultaten van de wedstrijden een individuele eindscore berekend en getoond. Ook hier proberen we elke week te leren van hoe de sessie verloopt en dit in een volgende sessie te verbeteren. Het meeste werk is om tijdig de velden op te bouwen en materiaal klaar te leggen.

Graag komen we in contact met ouders/vrijwilligers die hierbij willen ondersteunen. Daarnaast bepaald het aantal vrijwilligers dat een spelvorm wil begeleiden hoe uitdagend we het voor de kinderen kunnen maken.

Begeleiden van een spelvorm betreft het uitleggen van de spelregels en zorgen dat deze worden gevolgd en de partij in goede harmonie verloopt. Ook hier komen we graag in contact met mensen die hierin zouden willen ondersteunen.

Kwaliteit trainingen
Voorgaande jaren werden veel trainingen verzorgd door studenten van het ROC Sport en Bewegen. Dit zijn vaak jonge onervaren trainers die na 1 jaar weer naar een andere club vertrekken. Dit jaar is er slechts 1 student die zich bij Tubantia heeft ingeschreven.

Voor de continuiteit moeten we als vereniging minder afhankelijk worden van studenten van het ROC. Daarom kiezen we voor de inzet van JO19-1 en JO17-1 spelers/trainers in combinatie met ouders en andere vrijwilligers. We hopen deze enthousiast te maken voor het trainersvak en een ontwikkelingstraject in werking te zetten waar we ook op de langere termijn profijt van hebben.

We gaan een aantal workshops organiseren voor vrijwilligers, ouders en trainers om hen te ondersteunen bij het geven van training.

Deel dit bericht:
Terug naar nieuws