Project aan de bal blijven

Trias investeert in een samenwerking met zes voetbalverenigingen in Twente om kinderen en  jongeren met probleemgedrag binnen het ‘speelveld’ van de sportvereniging te houden.  Ervaringen en feiten leren dat deze kinderen en jongeren regelmatig een vereniging (moeten)  verlaten. 

Het doel van het project is dan ook duidelijk: ‘Aan de bal blijven!’    Trias stelt twee professionals ter beschikking als sportverenigingscoach, die het project uitvoeren.  Het uitgangspunt van het project is om verenigingen te begeleiden en te ondersteunen, door  zoveel mogelijk aan te sluiten bij waar bestuur, trainers, vrijwilligers, jeugdleden en ouders behoefte aan hebben.  Sportverenigingscoach  Rienk Jager is de professional die verbonden is aan H.V.V. Tubantia. 

Wellicht dat jullie hem al  gezien en gesproken hebben. Rienk is opgeleid tot psychomotorische therapeut/ bewegingsagoog (Hogeschool Windesheim, Zwolle) en werkt al een aantal jaren in de jeugdhulpverlening. Gezien  zijn opleidingsachtergrond en zijn grote passie voor bewegen, bekleed hij de functie als  sportverenigingscoach.     

Veilig sportklimaat  Rienk wil verenigingen verder helpen met het creëren van een veilig sportklimaat. Het plezier en  de beleving van de kinderen en jongeren bij het voetbal staat hierbij voorop! 

Rienk is op  trainingsavonden en in weekenden op de vereniging aanwezig om voetbalteams te observeren en  te luisteren naar hulpvragen, om samen tot passende alternatieven te komen.    

Voorbeelden hulpvragen  Trainer:
‘Kun je mij ondersteunen in de omgang met een kind dat niet luistert tijdens de training?’    

Jeugdbestuur: 
‘Hoe kunnen wij als bestuur optreden bij agressie op het veld?’    

Ouder:
‘Mijn kind is vaak boos tijdens de wedstrijden. Kun je mij begeleiden om hiermee om te  gaan?’    

Leider:
‘Hoe kan ik de negatieve sfeer in mijn team verbeteren?’ 

Contact: 

Voel je vrij om Rienk aan te spreken. Benaderen per telefoon of e-mail is ook mogelijk:    

Rienk Jager
Sportverenigingscoach Telefoon: 06 83 67 38 64 E-mail:  r.jager@trias-groep.nl

Sponsors