Normen en waarden Jeugd
Media afgelopen jaar

. Geen negatieve uitlatingen
. Spreek elkaar persoonlijk aan en niet via media
. Groepsapp voor mededelingen en afspraken
. Geen telefoons in de kleedkamer
. Gedrag in het veld
. Gedrag buiten het veld
. Incidenten “van donker rode kaart tot vandalisme”
. Meldingsplicht bij het Jeugdbestuur
. Jeugdbestuur binnen 5 dagen opvolging/maatregelen
. Taak leiders en trainers
. Vraag hulp bij Coördinatoren of JB

Richtlijnen trainingen

. Kinderen zijn hier in eerste instantie voor hun plezier.
. Veilige omgeving.
. Positief coachen.
. Geef kinderen de ruimte, maar geef duidelijk je grenzen aan.
. Ook respect naar en over de kinderen.
. De voetballers zijn “van de trainer”. De trainer bepaald.
. Ouders bij voorkeur in de kantine of op de tribune.
. Ook douchen na de training is verplicht.
. Verdere richtlijnen in het “informatieboekje Jeugd”
. Hulp nodig? Laat het weten aan coördinator, JB, vertr.pers.

Richtlijnen wedstrijden: RESPECT

. De voetballers zijn “van de leider” of (indien aanwezig) de trainer. Alleen hij/zij coacht tijdens de wedstrijden.
. Alle spelers gaan douchen. Beter voor team building. Ouders hebben recht op een schoon kind in de auto.
. Kleedkamers worden schoongemaakt na gebruik. Vanaf de E-jeugd maken de spelers de kleedkamer schoon.
. Altijd tegenstander en scheidsrechter bedanken.
. Verdere richtlijnen in het “informatieboekje Jeugd”
. KNVB “Fair Play Competitie” (komt uit Duitsland)
. F-spelers: in Limburg geen scheidsrechters, ouders 20m afstand (kleiner veld), leiders alleen complimenten
. Minder bemoeienis volwassenen, minder sturen
. Bemoeienis werkt averechts
. Positief coachen, accepteer beslissing kinderen
. Verdere uitrol hele land F en later E

Sponsors