Parbedie BSO08-11-2019
Parbedie BSO
Parbedie BSO
Slideshow 1e zondag18-10-2019
Slideshow 1e zondag
Slideshow 1e zondag
Slideshow 1e zaterdag18-10-2019
Slideshow 1e zaterdag
Slideshow 1e zaterdag
Luchtfoto20-08-2018
Luchtfoto
Luchtfoto
Boardingveld18-08-2018
Boardingveld
Boardingveld
Lidmaatschap en inschrijfformulier HVV Tubantia
Het nieuwe Inschrijfformulier (Update zondag 26 januari 2020)  -  Voorwaarden lidmaatschap

Als HVV Tubantia streven wij een optimaal sportklimaat voor jong en oud na, zowel voor recreatieve als prestatiegerichte personen. Daarnaast streven wij een laagdrempelige verenigingsstructuur na, waar iedereen zich welkom kan voelen. Wij zijn uiteraard blij dat u lid wilt worden van onze vereniging. Bent u voornemens om uw lidmaatschap te beëindigen, dan vernemen wij graag uw motivatie, opdat wij onze dienstverlening waar mogelijk kunnen bijstellen of aanpassen.

Kledingsfonds
HVV Tubantia verzorgd voor u de basisuitrusting van ons wedstrijdtenue, bestaande uit wedstrijdshirt en broek.  Dat geldt voor elk team en alle leeftijden! Na afloop van elke wedstrijd wordt  de kleding centraal ingeleverd en gewassen. De leiding van de teams worden geïnformeerd over de voorwaarden voor het wassen.

Lid worden:
Om lid te worden, dient u bijgaand lidmaatschap  formulier  (Zie boven) volledig in te vullen. Bent u minderjarig, dan graag voorzien van een handtekening van ouder(s) of voogd. U kunt het formulier deponeren in de bus in de hal van de kantine of opsturen naar: HVV Tubantia, t.a.v. de secretaris, postbus 1025, 7550 BA Hengelo.

Voor alle vormen van lidmaatschap geldt dat u instemt met automatische incasso. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij daarvan afwijken, maar betaald u een toeslag van € 2,50 per maand.

Opzegging lidmaatschap:
Opzegging geschiedt net als aanmelding schriftelijk of per mail en dient vóór 31 mei in ons bezit te zijn. U schrijft een korte brief of mail naar de ledenadministratie, liefst voorzien van reden van opzegging, naam, geboortedatum en in welk team U speelt. Zonder tegenbericht wordt uw uitschrijving verwerkt aan het einde van het seizoen. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. U blijft altijd contributie plichtig voor een heel seizoen.
Het emailadres van de ledenadministratie is: ledenadministratie@hvv-tubantia.nl

Contributiegelden:
De contributie bij HVV Tubantia is opgebouwd uit drie componenten. 
Verenigingscontributie (geldend voor alle leden, ook niet spelende leden)
Lidmaatschapsgeld per leeftijdscategorie (actieve deelnemers/KNVB bijdrage) 
Kledingfonds (toeslag van € 2,20 per maand op de contributie voor de verstrekte kleding, inclusief het wassen van de wedstrijdkleding.

Contributie 1 - 1 - 2019
Contributie
Toeslag wassen & kleding
Geboortelidmaatschap (tot 5 jaar)  € 5,00  -
Aqua lidmaatschap combi zwemles+trainen € 5,00 
G - Voetbal  € 12,75  - 
Pupillen t/m 11 jaar  € 17,50  € 2,25 
Junioren t/m 18 jaar   € 18,50  € 2,25  
Senioren  € 25,25  € 2,25 
35+ Heren/Dames 7x7 beperkte competitie € 13,00  € 2,25 
Niet spelend lid  € 11,50 
Donateurs (jaarbijdrage)  € 25,00  - 
Club van 100 (jaarbijdrage)   € 50,00  -
Spelende leden betalen toeslag voor kleding & wassen 
HVV Tubantia loopt met deze aanpassing van contributie niet uit de pas t.o.v. andere verenigingen.

Wij streven ernaar om onze kwaliteit van sportfaciliteiten –en opleiding, dienstverlening en accommodatie op een verantwoord niveau te houden.

Wijziging adresgegevens
U kunt al uw mutaties doorgeven aan ledenadministratie@hvv-tubantia.nl

Spelerspas
Het inleveren van een pasfoto t.b.v. spelerspas hoeft niet meer. M.i.v. het nieuwe seizoen vervalt de spelerspas.

Contributie bepalingen
Een contributiejaar loopt van 1 juli tot 30 juni van elk kalenderjaar. Senioren contributie geldt voor personen die op of voor 1 juli van elk kalenderjaar 18 jaar is geworden. Aanpassing van deze contributie gaat in voor het komende (nieuwe) seizoen.

Inhoudingen kaarten
Helaas zitten er jaarlijks hoge kosten aan de boetes voor kaarten of stakingen van wedstrijden. De kosten hiervan worden periodiek doorberekend aan elk lid (gele kaart junioren € 6,60 , gele kaart senioren € 14,50 , rode kaart junioren € 13,00 , rode kaart senioren € 22,90)

Aanpassing contributie
Volgens het besluit van de Algemene Ledenvergadering is het bestuur gemachtigd de hoogte aan te passen conform de CBS index. Een bijstelling van de contributie wordt bekend gemaakt vóór 1 april van elk kalenderjaar. Grotere aanpassingen kunnen alleen worden doorgevoerd met instemming van de ALV.

Automatische incasso.
Bij inschrijving stemt u in met automatische incasso. Mocht door welke omstandigheden (storing/systeemfout) de incasso niet geïnd zijn, dan blijft u over deze periode contributie plichtig. Contributie kunt u ook zelfstandig overmaken op elke 1 werkdag van elk maand op rekeningnummerNL09ABNA0509850731 t.n.v. HVV Tubantia o.v.v. de betreffende periode en uw bondsnummer (zie spelerspas).

Betalingsplicht
HVV Tubantia is een vereniging met een statutaire toelichting op de contributie. Elk lid heeft rechten en plichten. Een van die verplichtingen is de betalingsplicht gedurende het seizoen, ook bij niet tijdige opzegging. Indien er niet tijdig betaald wordt, zal de ledenadministratie na twee aanmaningen een speel- en trainingsverbod opleggen en na drie aanmaningen de vordering uit handen geven aan een gerechtsdeurwaarder. Kunt u niet tijdig betalen, stel ons daarvan in kennis. Wij denken graag mee in een oplossing.

Jeugdfonds
Sporten is zeker voor de jeugd van wezenlijk belang, maar u heeft het niet breed, dan is het voor sommige omstandigheden mogelijk om betalingsregeling te treffen of u aan te melden bij het  Jeugdsportfonds.

Bezwaren kenbaar maken
Wij hebben met de grootste zorgvuldigheid onze lidmaatschapsbepalingen vastgesteld en opgenomen in de statuten van de vereniging. Mocht u om welke reden dan ook deze statuten willen inzien, dan kunt u contact opnemen met onze secretaris. Zie onze website, bestuur, voor zijn contactgegevens.

Wet Van Dam voor verenigingen
De Wet Van Dam geldt niet voor het lidmaatschap van verenigingen. Dit omdat een vereniging zelf (via haar statuten) in onderling overleg kan bepalen hoe lang men lid is en hoe er wordt verlengd. Onze statuten voorzien duidelijk in rechten en plichten van onze leden. Daarin is opgenomen dat tussentijdse beëindiging niet van toepassing is als niet tijdig is opgezegd. Ter bewijsvoering wordt daarom alleen opzegging schriftelijk toegestaan. Enige uitzondering (ALS besluit) op tussentijdse beëindiging is op medische gronden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en kan alleen bij bestuursbesluit worden genomen als een medisch specialist (niet zijnde de huisarts) stelt dat langdurig sporten niet medisch verantwoord is.

Gegevensverstrekking derden
Wij maken u er op attent dat uw gegevens vertrouwelijk zijn vastgelegd worden in de Ledenadministratie van de HVV Tubantia / KNVB. HVV Tubantia gebruikt uitsluitend uw gegevens voor eigen doeleinden. Indien de KNVB uw gegevens gebruikt, en u wenst daarvan af te zien, dan dient u dit kenbaar te maken bij de KNVB te Zeist. Zie www.knvb.nl

Laatste nieuws

4e Algemeen (Intern) Kampioenschap16-02-2020
4e Algemeen (Intern) Kampioenschap
Voor de 4e keer in successie werd in de afgelopen 3 maanden gestreden om het Algemeen Kampioenschap Biljart Libre klein....
Trainingen a.s. woensdag16-02-2020
Trainingen a.s. woensdag
Deze teams (Kneupkes, JO9-1,  JO9-2) trainen wel op woensdag 19 februari. Deze trainingen gaan 's middags niet...

Sponsors