Kleedkamerbeleid
Hou je aan je kleedkamer, ook als die nog niet leeg is als je aankomt! Het bezetten van een andere kleedkamer verstoort het hele systeem en is derhalve nooit toegestaan zonder expliciete toestemming van het wedstrijdsecretariaat.

Het is van belang dat kleedkamers op tijd leeg worden gemaakt, anders loopt de volgende training/wedstrijd vertraging op. 

Met name op zaterdagen tussen 08:00 en 11:00 uur is het extreem druk en is een goede discipline vereist zoals maximaal 30 minuten voor aanvang van training/wedstrijd in kleedkamer en 30 minuten na de training/wedstrijd weer uit de kleedkamer. 

Het eerder betreden van de kleedkamer verstoort het hele systeem en is derhalve nooit toegestaan zonder expliciete toestemming van het wedstrijdsecretariaat.

Iedereen heeft het recht om zich in een schone kleedruimte om te kleden en te kunnen douchen. 

Zorg er dus voor dat je de kleedkamers niet onnodig bevuilt. Dit betekent onder meer geen voetbalschoenen tegen de muur uitkloppen. Maak je schoenen schoon op de daarvoor bestemde borstels. Afval deponeren in de daarvoor bestemde bakken.

Kleedkamers dienen na gebruik te worden opgeruimd en schoongemaakt. Bij wedstrijden gaat het dan ook om de kleedkamers van de tegenstander Gebruik voor het schoonmaken zonodig de trekker. Help elkaar bij het schoonhouden en -maken van de kleedkamers. Laat geen spullen achter.

De trainer/ leider dient na de training/ wedstrijd de kleedkamers te controleren. Bij wedstrijden controleert de leider ook de kleedkamer van de tegenstander. De trainer/ leider controleert de kleedkamers direct nadat de laatste speler (maximaal 30 minuten na einde wedstrijd) hieruit vertrokken. De trainer/ leider ziet toe op het schoonhouden van de kleedkamers, hij/zij is verantwoordelijk voor het schoon achterlaten van de kleedkamer en kan daarop worden aangesproken.

Spreek elkaar aan op gedrag dat in strijd is met dit beleid. Zie je iemand de kleedkamer bevuilen, spreek hem/haar erop aan en geef het door aan de verantwoordelijke trainer/leider, zodat die kan optreden.

De leider/trainer controleert voor de wedstrijd/training de kleedkamer(s). Indien op dat moment geconstateerd wordt dat sprake is van bevuiling, wordt hiervan melding gemaakt aan een van de bestuursleden, zodat de vervuiler, althans de verantwoordelijke leider/trainer alsnog kan worden aangesproken.

Voor iedere kleedkamer dat na gebruik niet schoon achtergelaten wordt, wordt € 50,00 boete aan het veroorzakende team toegekend.

Hierbij een klemmende oproep aan alle leiders en trainers dat deze regel streng nageleefd wordt. Dit beleid geldt voor iedereen, dus voor zowel de senioren als ook voor de jeugd.

Wees zuinig op onze kleedkamers. Ga zorgvuldig om met de eigendommen van onze vereniging. Vernielingen zullen worden verhaald op de daders. Wordt een vernieling waargenomen, spreek de dader dan aan en geef de vernieling door aan een van de bestuursleden, zodat hiertegen kan worden opgetreden. De dader zal geschorst of geroyeerd worden als lid.

Sponsors