Huis en gedragregels

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.   Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking worden de volgende (wettelijke) bepalingen nageleefd: 

Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is niet toegestaan.

  Aan jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd wordt geen alcohol verstrekt tijdens het uitoefenen van hun functie;

Er wordt aan personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers geen alcohol verstrekt; 

  Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen;

Woensdagmiddag en zaterdags tot 12 .00 uur wordt geen alcohol geschonken;

  Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zij;     

  Leeftijdsgrenzen en schenktijden worden zichtbaar in de kantine opgehangen; 

Er wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

  Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondjes van de zaak zijn in de kantine niet toegestaan

Het beleid van het bestuur is er op gericht de alcoholmatiging te stimuleren.

  Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

Het nuttigen van drank is een persoonlijke verantwoordelijkheid. Het toonbaar houden van de kantine is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zorg ervoor dat de tafel geen uithangbord wordt van bovenmatig drankgebruik!

  De tafels dienen na gebruik ontdaan te worden van lege gebruiksvoorwerpen en afval.

Per 1 juli 2008 is roken binnen sportaccommodaties bij Wet verboden.

  Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.
  Binnen de vereniging van HVV Tubantia dienen wij elkaar met respect te behandelen.
 

Sponsors